W0l0l0

Reminder

Úvodem

Dnešní přetechnizovaný svět a stále zvyšující se tempo života po jedinci vyžaduje rozvinuté logistické a plánovací schopnosti, ale především též nutnost pamatovat si mnohem více věcí, a ty obvykle navíc mnohem detailněji. Řešení těchto „problémů“ je poměrně subjektivní záležitostí závislé na spoustě okolností, zkušenostech a schopnostech dotyčného, ale především i jeho dostupných technických prostředcích.

V závislosti na potřebách jednotlivci využívají plánovací kalendáře, papírové lístky, telefonní připomínky či softwarové plánovače. Při použití neelektronických řešení obvykle vyvstávají další problémy, jako potřeba periodického kontrolování plánu a nemožnost jednoduché reorganizace událostí. Softwarová řešení pak vynikají především absencí nutnosti pozornosti uživatele, kterou si v případě potřeby automaticky vyžádají, taktéž možností úpravy údajů a případně synchronizací mezi různými zařízeními.

Konkurenční řešení

Nejčastější používaná řešení využívá formátu iCalendar (standard RFC 5545), jehož definice obsahuje široké spektrum parametrů událostí. Dodržení standardu umožňuje uživateli jednoduše přenášet vytvořené datové soubory mezi různými aplikacemi i platformami a usnadní tak případný přechod z nevyhovujícího řešení. Díky záběru formátu je nutné, aby každá jej podporující aplikace zvládala pracovat se všemi definovanými parametry, což však danou aplikaci svým způsobem uživatelsky zesložiťuje. Aby však nejprve uživatelsky jednoduchá a pohodlná aplikace dokázala pracovat se všemi parametry, nabízí práci s nimi i uživateli, čímž se vlastně dříve plánovaná jednoduchost vytrácí.

Druhou často využívanou možností je použití formátu Google Calendar. Google vyšel z formátu iCalendar, odstranil uživateli málo využívané parametry a přidal několik vlastních. Přes webové rozhraní též nabízí prvotní import dat z aplikací pracujících s formátem iCalendar (bohužel však již nenabízí export). Dostupné jsou API funkce pro .NET prostředí umožňující výměnu dat mezi libovolnou aplikací a webovým rozhraním provozovaným zdarma společností Google. Tím vlastně zpřístupňuje online synchronizaci i mezi různými aplikacemi, navíc s možností prohlížení a případně úpravy dat přes webový prohlížeč.

Samotnou skupinou jsou pak aplikace pracující s vlastním formátem dat, obvykle však redundantním k výše uvedeným.

Požadavky a řešení

Shrneme-li vlastnosti všech tří uvedených možností, vhodná aplikace by měla být uživatelsky přívětivá, především po stránce ovladatelnosti, přehlednosti, jednoduchosti a přitom účelovosti uživatelského rozhraní. Chování aplikace by mělo být maximálně konfigurovatelné, nicméně vzhledem k požadované jednoduchosti však od uživatele požadovat pouze „nutné minimum“ a hned při prvním použití pracovat s výchozím nastavením vytvořeným na základě obecných požadavků. Aplikace by měla podporovat synchronizaci mezi více instancemi aplikací a nabízet, pokud možno, jednoduchou přenositelnost dat, paralelně též i webovou administraci dat. Na základě nejčastěji zmiňovaných subjektivních požadavků jednotlivých uživatelů by též měla aplikace nabízet několik relativně netriviálních funkcí, jako možnost řazení do skupin či konfigurovatelnost audio výstupu.

K aplikaci je (po dohodě) dostupný synchronizační server (PHP/MySQL).

Použité technologie

C# .NET WinForm

Náhledy

Galerie

Download

zip (536 kB)

Požadavky

.NET framework 2.0